Jag lovade mig själv att skriva något på svenska åtminstone en gång i veckan, så jag tänker börja med ett av de teman jag är mest bekant med!

Enligt mina upplevelser består ens kunskap om ett språk av flera viktiga men osjälvständiga delar, som var för sig måste jobbas på. Jag tror att den del som avgörens övergripande förmåga är ordförråd. Men ingen tycker om ordlistor, så de gör jag inte längre (fastän jag hade framgång med dem på engelska). Istället väljer jag att lära mig ord genom att se dem flera gånger. Efter att jag läst och slagit upp ett nytt ord så skjuterjag undan det och lägger märke till det endast när jag ser eller hör det igen. Om jag glömt betydelsen så upprepar jag samma steg.Continue reading